This repo is created for the SplendidBear Websites' portfolio. https://www.splendidbear.org
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

10 wiersze
246B

  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <browserconfig>
  3. <msapplication>
  4. <tile>
  5. <square150x150logo src="/mstile-150x150.png"/>
  6. <TileColor>#2d89ef</TileColor>
  7. </tile>
  8. </msapplication>
  9. </browserconfig>