Преглед на файлове

fix: dev: deprecation error in Repository #1

tags/0.3.1
Lang преди 1 година
родител
ревизия
9aef77cba9
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. +3
    -3
      src/Repository/ProjectRepository.php

+ 3
- 3
src/Repository/ProjectRepository.php Целия файл

@@ -4,7 +4,7 @@ namespace App\Repository;

use App\Entity\Project;
use Doctrine\Bundle\DoctrineBundle\Repository\ServiceEntityRepository;
use Symfony\Bridge\Doctrine\RegistryInterface;
use Doctrine\Persistence\ManagerRegistry;

/**
* Class ProjectRepository
@@ -22,9 +22,9 @@ class ProjectRepository extends ServiceEntityRepository
/**
* ProjectRepository constructor.
*
* @param RegistryInterface $registry
* @param ManagerRegistry $registry
*/
public function __construct(RegistryInterface $registry)
public function __construct(ManagerRegistry $registry)
{
parent::__construct($registry, Project::class);
}


Loading…
Отказ
Запис